Vyhledávání

ALMEDEA s.r.o.

Samostatné anesteziologické pracoviště


Hyperbarická oxygenoterapie

Mezní 19

Ústí nad Labem

tel.: +420 775 366 036

Ambulance bolesti

Vrchlického 7

Teplice 

tel. +420 775 355 035


e-mail: info@almedea.cz

web: www.almedea.cz

Jak se k nám dostanete

https://mapy.cz/s/oZ9N

Podporujeme chráněné dílny ARKADIE Teplice

Indikace akutní

Akutní indikace HBO – platnost od 1. 1. 2008

Akutní indikace                                                                           Diagnóza

Otrava CO                                                                          

 Toxický účinek oxidu uhelnatého                                                      T 58

Otrava kouřovými plyny                                                                  T 59.9

Dekompresní choroba                                                                      T 70.3

Účinek tlaku vzduchu a vody                                                              T 70.9

Plynová embolie                                                                  

Vzduchová embolie úrazová                                                              T 79.0

Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci                                           T 80.0

Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené                                 T 81.7

Jiné komplikace srdečních a cévních protetických

pomůcek, implantátu a štěpu                                                              T 82.8

Akutní traumatická ischémie svalová

Traumatická anurie – Crush syndrom                                                 T 79.5

Traumatická ischemie svalu                                                               T 79.6

Drtivé poranění končetin                                                    

Poranění cév postihující více částí těla                                              T 06.3

Poranění svalů a šlach postihující více částí těla                               T 06.4

Drtivé poranění horní končetiny                                                         T 04.2

Drtivé poranění dolní končetiny                                                         T 04.3

Drtivá poranění horní a dolní končetiny                                             T 04.4

Drtivá poranění hrudníku s břichem, dolní části zad

a pánve s končetinou (-ami)                                                               T 04.7

Drtivá poranění postihující jinak kombinované části těla                  T 04.8

Mnohočetná drtivá poranění, NS                                                       T 04.9 

Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť

Septikémie, původce: Staphylococcus aureus                                   A 41.0

Septikémie, způsobená jinými určenými stafylokoky                        A 41.1

Septikémie, způsobená neurčeným stafylokokem                              A 41.2

Septikémie, původce: Haemophilus influenzae                                 A 41.3

Septikémie, způsobená anaeroby                                                       A 41.4

Septikémie, způsobená jinými gramnegativními organismy               A 41.5

Jiné určené septikémie                                                                       A 41.8

Septikémie, NS                                                                                  A 41.9

Plynatá sněť (gangraena emphysematosa)                                          A 48.0

Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlav. orgánu             N 49.9

Flegmóna  -  cellulitis, NS                                                                 L 03.9

Reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu                                

Neurčená komplikace výkonu                                                           T 81.9

Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky,

implantátu a štěpu                                                                             T 82.9

Replantace končetiny

Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny                        T 87.0

Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny                        T 87.1

Komplikace jiné znovupřipojené (části) těla                                   T 87.2

Napište námMapa stránek © 2007 Almedea | Powered by Elegant24