Vyhledávání

ALMEDEA s.r.o.

Samostatné anesteziologické pracoviště


Hyperbarická oxygenoterapie

Mezní 19

Ústí nad Labem

tel.: +420 775 366 036

Ambulance bolesti

Vrchlického 7

Teplice 

tel. +420 775 355 035


e-mail: info@almedea.cz

web: www.almedea.cz

Jak se k nám dostanete

https://mapy.cz/s/oZ9N

Podporujeme chráněné dílny ARKADIE Teplice

Indikace chronické

Chronické indikace HBO - platnost od 1. 1. 2008

Chronická indikace                                              Diagnóza        Max.počet/rok

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza

měkkých tkání – cystitida, enteritida, proktitida,

hrtan, CNS apod.)

prevence při chirurgickém zákroku – implantace

na ozářených tkáním, extrakce zubu

Radiologický výkon a radioterapie                                          Y 84.2             60x

Ozáření v osobní anamnéze, léčebné ozařování                       Z 92.3             60x

Diabetické defekty

DM závislý na inzulínu s neurologickými komplikacemi         E 10.4             80x

DM závislý na inzulínu s periferními oběhovými kompl.         E 10.5             80x

DM nezávislý na inzulínu s neurolog.  komplikacemi              E 11.4             80x

DM nezávislý na inzulínu s perif. oběh. komplikacemi            E 11.5             80x

Ischemické vředy a defekty perzistující navzdory

poskytované optimální léčbě

Atheroskleróza končetinových tepen                                         I 70.2              80x

Atheroskleróza jiných tepen                                                      I 70.8              80x

Neuroblastom IV. st.

Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní                   C 47.0-9          30x

nervové soustavy (hlavy, obličeje, krku, HK, DK,

hrudníku, břicha, pánve, trupu, NS )

Náhlá hluchota

Percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu       H 90.3             40x

oboustranná                                                                                                 

Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná              H 90.4             40x

s neporušeným sluchem na druhé straně                             

Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS                             H 90.5             40x

Vrozená hluchota, ztráta sluchu: centrální, neurální,

percepční, sensorická                                   

Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu                                 H 91.0             40x                 

Presbyakuse – stařecká nedosl.                                                H 91.1             40x

Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS               H 91.2             40x

Hluchoněmost                                                                           H 91.3             40x

Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu                                 H 91.8             40x

Nedoslýchavost, ztráta sluchu,hluchota                                    H 91.9             40x

Účinky hluku na vnitřní ucho                                                    H 83.3             40x

Tinitus                                                                                      H 93.1             30x

Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky

Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplanto-                T 86.8             40x

vaného orgánu a tkáně

Refrakterní chronická osteomyelitida

Akutní hematogenní osteomyelitida                                       M 86.0               60x

Jiná akutní osteomyelitida                                                     M 86.1               60x

Subakutní osteomyelitida                                                      M 86.2               60x

Chronická multifokální osteomyelitida                                 M 86.3               60x

Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí                      M 86.4               60x

Jináchronická hematogenní osteomyelitida                           M 86.5               60x   

Jiná chronická osteomyelitida                                               M 86.6               60x

Jiná osteomyelitida                                                               M 86.8               60x

Algoneurodystrofie                                                            M 89.0                40x

Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory                       

poskytované optimální léčbě

Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem               I 83.2              80x

Pyoderma gangrenosum                                                          L 88                80x

Infekce amputačního pahýlu                                                   T 87.4             80x

Nekróza amputačního pahýlu                                                 T 87.5             80x

Akutní uzávěr sítnicové tepny

Přechodný uzávěr sítnicové tepny                                        H 34.0             30x

Centrální uzávěr sítnicové tepny                                          H 34.1             30x

Jiné uzávěry sítnicové tepny                                                H 34.2             30x

Jiné sítnicové cévní uzávěry                                                H 34.8             30x

Sítnicový cévní uzávěr, NS                                                 H 34.9             30x

Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více                            T 20.0-32.9     40x

( s výjimkou hlavy, rukou a hráze)

Postanoxická encephalopatie                                                         

Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam                   G 93.1             60x

Cystoidní pneumatóza střeva                                                        

Jiné určené nemoci střeva                                                     K 63.8             40x

Napište námMapa stránek © 2007 Almedea | Powered by Elegant24